<

Egipto meditacijos | Meditations of Egypt

Kai Jums sakys, kad Egiptas - vienas didelis turgus - netikėkite. Kai Jums sakys, kad ten - vėl atsigaunančio rusbritiško turistyno avilys - netikėkite. Ir apskritai netikėkite tuo, ką Jums pasakoja apie svetimus kraštus. Nuvykite ir patys pamatykite.