Dienos istorija su Anika & tėveliais

šeimos dokumentika

„Pappa!“ praėjusią savaitę Anika taria pirmąjį savo žodį. Norvegiškai. Tuomet nubėga prie televizoriaus ploti rankomis ir trypti kojomis dainelę „If you happy happy happy clap your hands“. Angliškai. Anikai iš paskos parbėga tėtė Kåre ir pritūpęs prie ausies šnibžda „Pagausiu! Pagausiu!“. Lietuviškai. Tuo tarpu mama Augusta iš kito kambario šiems dviems šūkteli: „What a sunny day today, let‘s go outside!" Sekioju su fotoaparatu multilingvistinę šeimyną ir stebiuosi, kaip tokioje maišalynėje jie vienas kitą supranta? Po pusdienio atrandu, kad ši šeima naudoja ne kalbą, o superkalbą - meilės.

Visa dienos istorija:: http://www.laimafoto.lt/dienosistorijaanika