Aistė ir Gytis

Fotosesijos tema: "Kai bandai atrodyti kiečiau... ir nelabai gaunasi" :) 
Su Aiste ir Gyčiu prieš kelis metus eksperimentavome šia tema: laužėm aistrą, spaudėm dramą, klupome ir vėl stojomės ... ir manėme, kad suplyš iš juoko žandai. 
Tikrai, net ir parėjus keliems metams po šio bandymo, negaliu suprasti ir sau atsakyti į klausimą, kodėl mūsų kraštuose vestuvių ir porų fotografijoje dažnai sutinkamas kažkoks rūstusis dramatizmas? Kodėl jaunosios atrodo kaip Anos Kareninos, pasipuošusios prieš savo mirties šuolį, o jaunikiai - kaip Džeimsai Bondai... kurie... interpretuokite patys.
Vis laukiu kol šita mada praeis ir ateis kita.
O laukdama fotografuoju, tuos, kurie mažiau prie dramos, labiau "prie juoko iki ašarų". Ačiū Aistei ir Gyčiui! Ilgiuosi! 😍😇🤣